3 lutego 2024 roku w Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP. Wszystkich obecnych powitał prezes dh Zbigniew Hoja. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania z działalności oraz finansowe. Zarząd otrzymał absolutorium. Omówiono także plany i zamierzenia na 2024 rok. Obecny w trakcie zebrania wójt gminy Trzcinica Grzegorz Hadzik złożył gratulacje i podziękowania za kolejny rok działalności na rzecz poprawy społeczności lokalnej.