Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 2 – Wykaz osób (wersja edytowalna)

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Trzcinica zaprasza do składania ofert na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków pod nr 229/B dnia 24.05.1972 r. – ołtarzach bocznych w ramach inwestycji pn. „Renowacja ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa w Trzcinicy

ul. Jana Pawła II 14, 63-620 Trzcinica

NIP: 6191765856

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Ks. kanonik Mariusz Buczek

tel: +48 607 366 938

e-mail: kancelaria@parafiatrzcinica.com.pl

Sebastian Gatner

tel.: +48 607 684 847

e-mail: sebastian.gatner@gmail.com

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia w okresie od 01.09.2024 r. do 31.03.2026 r.

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

  1. Termin składania ofert do dnia: 18 lipca 2024 r. do godz. 15.00,
  2. Dopuszcza się złożenie oferty pt. „Renowacja ołtarzy bocznych w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Trzcinicy”:
  1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Trzcinicy, ul. Jana Pawła II 47, 63-620 Trzcinica,

  1. w formie elektronicznej – na adres e-mail: gmina@trzcinica.com.pl w formie dokumentu elektronicznego podpisanego certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.