• Kościół pw. „Matki Boskiej Nieustającej Pomocy” w Wodzicznej.
Wybudowany w 1894 roku ze składek mieszkańców wsi i innych darczyńców; świątynia została wybudowana z cegły w stylu neogotyckim; znajduje się tam kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, poświęcona przez Ojca Św. Leona XIII.

• Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej.
Wybudowany w 1627 oku przez Paulinów z Częstochowy; powiększony w XVIII wieku, w konstrukcji zrębowej, oszalowany; wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, z prostokątnym prezbiterium i dwiema kruchtami od zachodu i południa; przy północnej ścianie prezbiterium malowana zakrystia; dach kryty gontem; nad nawą wieżyczka na sygnaturkę; wewnątrz stropy; stropy i ściany pokryte polichromią z 1739 roku (data na belce stropowej), przedstawiają scenę wniebowzięcia Matki Boskiej, symbol zakonu paulinów i dekorację roślinną; wczesnobarokowy ołtarz główny z 2 połowy XVII wieku z obrazem Matki Boskiej; w ołtarzu bocznym z XVII wieku Rzeźba św. Rocha; w prezbiterium późnorenesansowa ambona z I połowy XVII wieku.

• Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa w Trzcinicy.
Został zbudowany około 1805 roku za wsparciem finansowym Anieli z Jastrzębskich Trzcińskiej Stefanowej. Posiada on styl klasycystyczny, jest murowany, kryty dachówką, Znajdują się tam figury drewniane z końca XVIII wieku. Z tego okresu pochodzi również ambona i konfesjonały, chrzcielnica jest wykonana w stylu rokoka. Wśród klasycystycznego wyposażenia znajduje się późnogotycka rzeźba nieznanej świętej z ok. 1510 roku oraz kielich mszalny z 1747 roku. Sklepienie kościoła zdobią obrazy z roku 1891. Nad chórem widzimy obrazy: „Zastępy aniołów”, „Śmierć Stanisława”, „Trójca Św.”, „Niepokalane poczęcie Maryi Panny”, a nad prezbiterium „Adoracja Najświętszego Sakramentu przez aniołów”. W kościele znajdują się trzy ołtarze:
-Ołtarz główny z figurą ukrzyżowanego Chrystusa,
-Ołtarz Matki Boskiej z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej,
-Ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego obok ambony.
Kościół w Trzcinicy był kilkakrotnie remontowany i malowany. W roku 1995 został na nowo otynkowany na zewnątrz, natomiast w 1998 roku pomalowano i odnowiono jego wnętrze. Od roku 1967 jest on wpisany do rejestru zabytków.

• Zespół pałacowy w Pomianach.
Dwór został wybudowany około 1890 roku, murowany, piętrowy, utrzymany w stylu neogotyckim angielskim, trój – ryzalitowy z wieżyczkami w narożnikach,wewnątrz hol z obszerną klatką schodową i sienią. Był dworkiem dziedzica majątku ziemskiego Trzcinicy i Pomian. Ostatnim dziedzicem był Niemiec Kersten, który mieszkał w Pomianach do końca II wojny światowej, w styczniu.1945 roku wyjeżdża do Niemiec. W Pomianach znajduje się zabytkowy park. W południowo – wschodnim narożniku parku znajduje sie pochodząca z początku XIX wieku zabytkowa wieża obserwacyjna byłych właścicieli Pomian. Wieża jest zbudowana z kamienia ciosanego i ma 3 metry wysokości, ponadto wyżej zbudowano 4 filary, także z kamienia ciosanego na wysokość 2 metrów. Całość zakończono konstrukcją drewnianą w formie ozdobnej. Jest to obiekt unikalno – historyczny.

• Kościół filialny pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Laskach.
Wybudowany w stylu neoromańskim. Rozpoczęcie budowy nastąpiło 23 lipca, a jej zakończenie 4 listopada 1879 roku. Długość kościoła wynosi 25,50 metra, a szerokość 12,90 metra.
24 czerwca 1946 roku kościół został przekazany na własność Parafii Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Laskach. 23 sierpnia 1995 roku zapaliła się wieża kościoła i z rozbitej kuli wypadł dokument datowany na 1879 rok.

• Kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej.
Wybudowany w 1627 roku przez Paulinów z Częstochowy; powiększony w XVIII wieku, w konstrukcji zrębowej, oszalowany; wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta, z prostokątnym prezbiterium i dwiema kruchtami od zachodu i południa; przy północnej ścianie prezbiterium malowana zakrystia; dach kryty gontem; nad nawą wieżyczka na sygnaturkę; wewnątrz stropy; stropy i ściany pokryte polichromią z 1739 roku (data na belce stropowej), przedstawiają scenę wniebowzięcia Matki Boskiej, symbol zakonu paulinów i dekorację roślinną; wczesnobarokowy ołtarz główny z 2 połowy XVII wieku z obrazem Matki Boskiej; w ołtarzu bocznym z XVII wieku Rzeźba św. Rocha; w prezbiterium późnorenesansowa ambona z I połowy XVII wieku.

• Kościół p.w. św. Antoniego.
W roku 1976 powstała kaplica św. Antoniego, a w 2006 roku do kaplicy dobudowano wieżę, na szczycie umieszczono dzwony, wizerunek świątyni zmienił spadzisty dach.

• Zespół pałacowo- parkowy w Laskach.
Pałac wybudowany został w 1908 r. w stylu neorenesansowym. Posiada elementy renesansu śląskiego i saskiego oraz neobaroku. Jego właścicielem był Fryderyk von Loesch. Pałac znajduje się w parku krajobrazowym pochodzącym z XIX w. o powierzchni 8,44 ha. Przy parku zauważymy zespół budynków mieszkalnych z przełomu XIX i XX w. wykonanych z muru pruskiego.

• Przy kościele parafialnym w Laskach znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Powstańcom Wielkopolskim, Żołnierzom Wojska Polskiego, Więźniom Obozów Zagłady, Uczestnikom Walki Podziemnej.

• Na terenie Posterunku Policji w Laskach znajduje się tablica skałkowa poświęcona starszemu posterunkowemu Michałowi Łuczakowi. Uroczyste poświęcenie nastąpiło 17 września 2010 roku.

• Na ścianie budynku Urzędu Gminy Trzcinica znajduje się tablica pamiątkowa z 1973 roku poświęcona poległym Powstańcom Wielkopolskim i Żołnierzom Wojska Polskiego z terenu Gminy Trzcinica. Ufundowana przez społeczność lokalną Gminy Trzcinica.