Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. przeprowadzane jest badanie statystyczne Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (AK-R)
Okres badania: 16 – 31.08.2023 r. oraz 12 – 31.01.2024 r.

W dniach od 16 do 31 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie statystyczne z zakresu rolnictwa:
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym (formularz AK-R)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 16 do 20 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 21 do 31 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 sierpnia 2023 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa
rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 28 do 31 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, w godzinach 8-15).