W Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez wójta gminy Trzcinica Grzegorza Hadzika z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-III oraz IV-VIII miały za zadanie wykonać pracę, nawiązującą do tematu „Moja miejscowość, moja Ojczyzna w kolorze biało- czerwonym”. Do konkursu przystąpiło 30 dzieci z grup przedszkolnych z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Trzcinicy i Laskach, 38 dzieci z klas I-III oraz 27 z klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej w Trzcinicy i Laskach. Łącznie wpłynęło 95 prac. Komisja w składzie: Natalia Wolniak, Katarzyna Parzonka i Magdalena Siwa dokonała oceny prac wyłaniając laureatów oraz osoby wyróżnione. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
W kategorii przedszkole:
I miejsce – Helena Bogacz (PPS Laski),
II miejsce – Aurelia Duś (PPS Trzcinica),
III miejsce – Wiktoria Surmiak (PPS Laski),
Wyróżnienia:
-Mikołaj Nasiadek (PPS Laski),
-Weronika Ostrowska (PPS Trzcinica),
-Maria Ogórek (PPS Trzcinica)
W kategorii klasy I-III szkoły podstawowej:
I miejsce – Malwina Biczysko (SP Laski),
II miejsce – Wiktor Nowak (SP Trzcinica),
III miejsce – Hanna Maciejewska (SP Trzcinica)
Wyróżnienia:
-Liliana Malinowska (SP Trzcinica),
-Tymon Mikołajczyk (SP Laski),
-Zuzanna Żeleźniak (SP Laski),
-Julia Zapolna (SP Laski)
W kategorii klasy IV-VIII szkoły podstawowej:
-I miejsce – Lena Pawlik (SP Laski),
-II miejsce – Piotr Smiatacz (SP Laski),
-III miejsce – Filip Stasiak (SP Trzcinica)
Wyróżnienia:
-Julia Frydrych (SP Laski),
-Alan Rabiega (SP Laski)
Nagrody dla laureatów wręczone zostały podczas apeli szkolnych upamiętniających Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.