10 kwietnia br. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do Gminnego Żłobka w Trzcinicy.
Rekrutacja będzie prowadzona poprzez elektroniczny system rekrutacji na stronie:
https://trzcinica.e-nabor.pl
Szczegółowe informacje dotyczące terminów i formalności związanych z rekrutacją dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica.