26 lutego br. rozpoczyna się rekrutacja dzieci do przedszkoli, a od 4 marca br. do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Trzcinica.
Rekrutacja będzie prowadzona poprzez elektroniczny system rekrutacji. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i formalności związanych z rekrutacją zamieszczone są poniżej.
Wszystkie informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych udzielane są w sekretariatach Zespołów Szkół.

Zespół Szkół w Trzcinicy, ul Szkolna 2, 63-620 Trzcinica, tel: 62 78 15 955
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Laskach, Laski, ul. Lipowa 34, 63-620 Trzcinica, tel: 62 78 29 904

Informacja w sprawie elektronicznego naboru na rok szkolny 2024-2025 do publicznych przedszkoli
Informacja w sprawie elektronicznego naboru na rok szkolny 2024-2025 do szkół podstawowych