2 lutego 2024 roku w Punkcie Kreatywnej Kariery w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kępnie odbyło się posiedzenie Rady Rynku Pracy. Przedstawione i zaopiniowane zostały sprawozdania z działalności Komisji Kwalifikacyjnej ds. Programów Rynku Pracy za 2023 rok oraz finansowe z wykonania planu Funduszu Pracy oraz EFS za rok 2023. Omówiono i podjęto uchwałę w sprawie kierunków szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz w ramach kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawców na 2024 rok. Gminę Trzcinica reprezentował wójt gminy Grzegorz Hadzik.