10 listopada 2023 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania realizacji budowy gminnej ścieżki pieszo- rowerowej w tym ewentualnej zastosowanej technologii jej budowy. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Fundacji „Fundusz Współpracy” mającej doświadczenie w planowaniu i realizacji takich inwestycji.
Elementem spotkania była także wizyta w terenie w celu zapoznania się z warunkami technicznymi. Gmina Trzcinica otrzymała dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2023/914/PolskiLad” z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Trzcinica- Laski”. Dotyczy to budowy drogi dla pieszych i rowerów po trasie nieczynnej linii kolejowej Nr 307 stanowiącej własność Gminy Trzcinica. Wartość otrzymanego dofinansowania to 7 552 500 złotych czyli 95% wartości planowanej gminnej inwestycji. Wcześniej została opracowana koncepcja budowy ścieżki pieszo- rowerowej (drogi dla pieszych i rowerów) po śladzie byłej linii kolejowej nr 307 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Trzcinica. Powyższa dokumentacja wykonana została na zlecenie Fundacji „Fundusz Współpracy” z/s w Warszawie dla zadania pn. „Aktywni na 307- Budowa ścieżki pieszo- rowerowej po śladzie byłej linii kolejowej nr 307 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (dalej także jako „dokumentacja”)- Część 2. Obecnie przygotowywana jest procedura w celu wyłonienia wykonawcy. Rozpoczęcie prac planowane jest w 2024 roku.