Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w pracach nad projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym”. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica pod adresem:  https://ugtrzcinica.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt29&func=selectsite&value[0]=372