Ogłoszenie – realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – Wakacje z Szachami w Gminie Trzcinica. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica: https://ugtrzcinica.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt29&func=selectsite&value[0]=373