Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców informuje o możliwości zakupu przez nadleśnictwo lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, w trybie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.).
Kryteria, jakie powinny spełniać oferowane do sprzedaży działki to m.in:
– bezpośrednia przyległość do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Syców,
– grunty leśne opisane w ewidencji gruntów jako „Ls” lub grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia,
– uregulowany stan prawny,
– brak obciążeń na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych.
Osobą udzielającą szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie jest
Pani Hanna Tajak, tel: +48 62 782 60 68, e-mail: hanna.tajak@poznan.lasy.gov.pl

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia – IV kwartał 2023 r