Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców informuje o możliwości zakupu przez nadleśnictwo lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, w trybie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1356).
Kryteria, jakie powinny spełniać oferowane do sprzedaży działki to m.in:
– bezpośrednia przyległość do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Syców,
– grunty leśne opisane w ewidencji gruntów jako „Ls” lub grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia,
– uregulowany stan prawny,
– brak obciążeń na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 785 21 27,
e-mail: sycow@poznan.lasy.gov.pl

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia – I kwartał 2024 r.