Ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podejmowanie działalności gospodarczej oraz na rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Formularze wniosku o przyznanie wsparcia, formularze wniosku o płatność, oraz formularze umowy o udzielenie wsparcia znajdują się w siedzibie LGD oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia Wrota Wielkopolski – https://www.wrota.info.pl/