Urząd Gminy Trzcinica informuje, że w związku z realizacją projektu: „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w ramach projektu partnerskiego z udziałem Gmin Rychtal, Trzcinica oraz Bralin” rozszerzona została ilość formularzy na platformie ePUAP.
Zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia elektronicznych wniosków na stronie:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UGTRZCINICA