GMINA TRZCINICA

ul. Jana Pawła II 47

63-620 Trzcinica

tel. (62) 78 15 000

fax (62) 78 15 001

Urząd czynny w godzinach:

pon. – pt. 7.30 – 15.30

Strona internetowa Gminy Trzcinica

www.trzcinica.com.pl

Grzegorz Hadzik

tel. 627815002
wojt@trzcinica.com.pl

 

tel. 627815003
sekretarz@trzcinica.com.pl

Aleksandra Jokiel

tel. 627815006
skarbnik@trzcinica.com.pl

Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Trzcinica

tel. 627815003
sekretarz@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. kultury, promocji i spraw organizacyjnych

Anna Rosielewska – Bielińska
tel. 627815014
anna.rosielewska-bielinska@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia

Katarzyna Parzonka
tel. 627815014
katarzyna.parzonka@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, oświaty i promocji

Magdalena Siwa
tel. 627815000
magdalena.siwa@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury, sportu

Katarzyna Kuboszek
tel. 627815001
katarzyna.kuboszek@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej

Roman Jokiel
tel. 627815009
informatyk@trzcinica.com.pl

Kierownik referatu

Justyna Muszalska
tel. 627815012
justyna.muszalska@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. infrastruktury i mienia

Ilona Różniecka
tel. 627815010
ilona.rozniecka@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. inwestycji, rozwoju i zamówień publicznych

Lilla Ostrowska
tel. 627815010
lilla.ostrowska@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. inwestycji

Łukasz Jokiel
tel. 627815010
lukasz.jokiel@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. ochrony środowiska

Marta Pieles
marta.pieles@trzcinica.com.pl
tel. 627815011

stanowisko ds. opłat lokalnych

Paulina Maryniak
paulina.maryniak@trzcinica.com.pl
tel. 627815011

Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Trzcinica

Aleksandra Jokiel
tel. 627815006
skarbnik@trzcinica.com.pl
aleksandra.jokiel@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej

Anna Rachlok
tel. 627815007
anna.rachlok@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej

Patrycja Jokiel
tel. 627815007
patrycja.jokiel@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Natalia Wolniak
tel. 627815008
natalia.wolniak@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości podatkowej

Renata Pindor
tel. 627815008
renata.pindor@trzcinica.com.pl

stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy

Natalia Wawrzyniak
natalia.wawrzyniak@trzcinica.com.pl
tel. 627815008

Inspektor Ochrony Danych

Michał Bartela
inspektor@myiod.pl