Ogłoszenie Wójta Gminy Trzcinica z dnia 11 października 2023 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Trzcinica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024″.

Szczegółowe informacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica.