KOMUNIKAT NR 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 1 listopada 2023 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Teklin zaopatrującego miejscowości: Teklin, Aniołka Pierwsza, Aniołka Druga, Aniołka Parcele, Ignacówka Pierwsza, Ignacówka Druga, Ignacówka Trzecia, Kwasielina, Dzierżążnik, Wodziczna.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych w wyznaczonych punktach poboru na sieci wodociągowej informuje, iż jakość wody z wodociągu Teklin spełnia wymagania mikrobiologiczne obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Z uwagi na prowadzoną dalszą dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.
Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

KOMUNIKAT NR 3 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kępnie z dnia 1 listopada 2023 roku, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Trzcinica zaopatrującego miejscowości: Trzcinica, Granice (nr 22 – 34), Borek, Pomiany, Kuźnica Trzcińska, Piotrówka, Siemionka, Jelenia Głowa, Piła Młyn, Laski Os. Nowe.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kępnie na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych w wyznaczonych punktach poboru na sieci wodociągowej informuje, iż jakość wody z wodociągu Trzcinica spełnia wymagania mikrobiologiczne obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Z uwagi na prowadzoną dalszą dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.
Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.