Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/