Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2023r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zostały wprowadzone zmiany w sposobie szacowania suszy rolniczej.
Podstawą oszacowania szkód jest złożenie wniosku przez producenta rolnego za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego.
Link: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zglos-szkode-rolnicza-w-aplikacji
Rolnik może zwrócić się o dodatkową ocenę szkód przez komisję gminną, która określi straty podczas wizji w terenie – nie jest to obowiązkowe. Wówczas powinien złożyć wniosek w urzędzie gminy w terminie umożliwiającym ich oszacowanie – przed zbiorem uprawy.
Wynik szacowania suszy przeprowadzonego przez gminą komisję w terenie będzie stanowił jedynie uzupełnienie szacunku dokonanego przez aplikację.

Wniosek o oszacowanie strat przez gminną komisję TRZCINICA