Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie gminy realizowane jest Badanie budżetu czasu ludności (BCL), które przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopad-2023,405,1.html oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ .
Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40
Realizacja badania pilotażowego: Transport lekkimi pojazdami użytkowymi została przedłużona do końca 2023 r.
Użytkownicy pojazdów, których numery rejestracyjne zostały wylosowane do badania, otrzymają z Urzędu Statystycznego w Szczecinie pocztą tradycyjną lub elektroniczną formularz o symbolu LPU wraz z pismem informującym o badaniu.
Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu poprzez:
– samodzielne wypełnienie otrzymanego formularza oraz jego odesłanie, zgodnie z terminem wskazanym dla danego pojazdu, w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu,
– telefoniczne przekazanie niezbędnych informacji wskazanemu w piśmie pracownikowi urzędu statystycznego.
Zebrane dane podlegają ochronie, zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań, zestawień i analiz statystycznych.
Dostarczone przez Państwa dane umożliwią uzupełnienie informacji w istotnym zakresie, który jest obecnie niedostępny w zasobach statystyki publicznej.