Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie gminy realizowane są:
Badanie budżetu czasu ludności (BCL).Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/40
oraz od 1 do 22 grudnia 2023 r. na terenie całej Polski badania statystyczne z zakresu rolnictwa:
– Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B): badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/32
– Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S): badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/33
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/