Posterunek Policji w Trzcinicy z/s w Laskach informuje iż w okresie czasu od 01.08.2023 r. do 31.01.2024 r. na terenie rejonu służbowego nr II gminy Trzcinica realizowany będzie przez dzielnicowego st. sierż. Paweł Balcerzak „Plan Działania Priorytetowego” mający na celu ograniczenie liczby wykroczeń porządkowych polegających na zaśmiecaniu oraz niszczeniu mienia terenu Zespołu Szkół w Trzcinicy na ul. Szkolnej 2.
Przyjęty do realizacji przez dzielnicowego „Plan Działania Priorytetowego” wynika z zdiagnozowanego w rejonie służbowym zagrożenia.