Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzcinicy od dnia 08.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. będzie przyjmować wnioski do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023. Skierowanie wraz z oświadczeniem o dochodach do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 jest dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzcinicy oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Trzcinica  przy czym GOPS wypełnia część A, natomiast osoba kwalifikowana do przyznania pomocy żywnościowej wypełnia część B.
Повідомляємо, що Муніципальний центр соціального захисту населення в Тшиниці працює з 08.04.2024 по 30.04.2024. прийматиме заявки на отримання продовольчої допомоги в рамках Програми Європейських фондів продовольчої допомоги 2021-2027 – Підпрограма 2023.