24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.
W związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Wielkopolska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.
Na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej (www.wir.org.pl) funkcjonuje zakładka Wybory do Izb Rolniczych 2023, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego. Strona będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne informacje.
Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi przepisami wyborczymi prezentowanymi na powyższej stronie.