Informacja w sprawie udostępnienia Gminie Trzcinica przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. Elektronicznej Altany Odpadowej (EAO) do korzystania w dniu 21 marca 2024 roku o godzinie 10.00.
Elektroniczna Altana Odpadowa (EAO) stanowi element punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, służy do selektywnego gromadzenia tworzyw sztucznych, papieru, metali, szkła, elektroodpadów, przeterminowanych leków, baterii i żarówek/świetlówek.
W Altanie istnieje KLAMOTOWISKO – półki, gdzie można zostawić/zabrać sprawne przedmioty z „drugiej ręki”.
Lokalizacja Altany: ul. Jana Pawła II 92, 63-620 Trzcinica (parking przed stadionem sportowym).
Dostawa elektronicznej altany odpadowej została zrealizowana przez ECOUTILITY Sp. z .o.o. w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”.