Od dnia 19 czerwca 2023 r. transmisje z obrad Sesji Rady Gminy Trzcinica zostały przeniesione z kanału Youtube Gminy Trzcinica na platformę Transmisjaobrad.info pod adresem https://transmisjaobrad.info/channels/245/gmina-trzcinica . Wszystkie archiwalne sesje Rady Gminy Trzcinica zostaną przeniesione na nową platformę.