Informacja w sprawie terminu płatności z dniem 15 marca 2024 roku I raty łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego. Należny podatek można wpłacać na numer konta podany w decyzji, w kasie tutejszego urzędu lub u sołtysa, na podstawie decyzji wymiarowej.