Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany obszaru terenu gminy Trzcinica na obszar objęty ograniczeniami II, w związku ze zmianą załącznika I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kępnie: http://www.bip.piwkepno.pl/index.php?c=article&id=190.