Zamierzenia w 2024 roku.

I. Systemy wodne i kanalizacyjne:
1. Budowa wodociągu w miejscowości Smardze.
2. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w Gminie Trzcinica (inwestycja w Kuźnicy Trzcińskiej, Laskach i Trzcinicy).
3. Modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w miejscowości Wodziczna (dokumentacja).
4. Budowa wodociągu w miejscowości Laski ulica Armii Krajowej.
5. Modernizacja przepompowni w Laskach.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Granice (dokumentacja).
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borek (dokumentacja).
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemionka (dokumentacja).
9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jelenia Głowa (dokumentacja).
10. Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie ścieków dowożonych.

II. Drogi:
1. Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku Trzcinica- Laski.
2. Modernizacja odcinków gminnych (realizacja w Pomianach i Piotrówce).
3. Przebudowa drogi Granice- Trzcinica.
4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Trzcinica (ulice: boczne Pocztowej, przedłużenie Spokojna, Kościelna i boczna Kolejowa).
5. Remonty dróg gminnych (realizacja Teklin, Ignacówka Pierwsza, Wodziczna, Kuźnica Trzcińska, Laski i Nowa Wieś).
6. Przebudowa drogi gminnej ulica Osiedle Spółdzielcze w Laskach (odcinek do oczyszczalni).
7. Budowa przyłącza kablowego do zasilania szafek energetycznych w ulicy Parkowej w Laskach.
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Laski, Osiedle Nowe.
9. Budowa chodnika w miejscowości Laski ulica Mostowa (dokumentacja).
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Trzcińska (dokumentacja).
11. Remonty dróg dojazdowych do pól (Pomiany, Smardze, Trzcinica, Laski, Kuźnica Trzcińska, pozostałe w miarę potrzeb).

III. Edukacja:
1. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Trzcinicy.
2. Doposażenie i bieżące remonty w Zespole Szkół w Laskach.
3. Zakup samochodu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Trzcinica.
4. Projekt „Wspaniale przedszkolakiem być” (realizowany w latach 2024- 2026 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Laskach i Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Trzcinicy).
5. Realizacja przedsięwzięcia „Świat Ci wynagrodzi”- doposażenie pracowni ekologicznej w celu realizacji działań edukacji ekologicznej dla uczniów i rodziców w Zespole Szkół w Trzcinicy.
6. Realizacja przedsięwzięcia „Strefowa Ekodróżka w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Laskach- czyli nasz własny ekologiczny zakątek”.

IV. Oświetlenie:
1. Bieżące remonty oświetlenia.
2. Zakup udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z.o.o.
3. Montaż solarnej lampy ulicznej w Pomianach.
4. Realizacja projektu „Rozświetlamy Gminę Trzcinica” (wymiana 100 punktów oświetleniowych.
5. Zawiązanie Spółdzielni Energetycznej.

V. Sport i rekreacja:
1. Budowa pawilonu socjalnego na boisku sportowym w miejscowości Wodziczna (etap końcowy).
2. Modernizacja pawilonu sportowego w Trzcinicy (dokumentacja).
3. Stadion Sportowy w Laskach- „Wysportowani i wolni od uzależnień”.
4. Street workout w Laskach „Wysportowani i wolni od uzależnień”.
5. Doposażenie i uzupełnienie miejsc sportowo- rekreacyjnych w Gminie Trzcinica.
6. Zakup traktora ogrodowego- kosiarka na stadion w Trzcinicy.
7. Budowa tężni solankowej w Trzcinicy (etap końcowy).
8. Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego- Orlik w Trzcinicy.
9. Renowacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół w Laskach.
10. Ogrodzenie i doposażenie placu zabaw w Piotrówce.

VI. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
1. Wydanie kalendarza Gminy Trzcinica.
2. Dotacja dla Parafii w Laskach (remont zabytkowego kościoła).
3. Dotacja dla Parafii w Trzcinicy (remont zabytkowego kościoła).
4. Dotacja do projektów realizowanych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Trzcinicy.
5. Rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo- parkowego w Pomianach.
6. Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy (klimatyzacja).

VII. Infrastruktura komunalna:
1. Bieżące remonty obiektów gminnych.
2. Dobudowanie pomieszczeń toalet do istniejącego budynku Domu Ludowego w Wodzicznej (dokumentacja).
3. Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Wodzicznej.
4. Zadaszenie przed Domem Ludowym w Smardzach.
5. Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Smardzach.
6. Punkt profilaktyczny Laski- „Wysportowani i wolni od uzależnień”.
7. Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Laskach.
8. Dobudowanie pomieszczeń toalet do istniejącego budynku Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej.
9. Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej.
10. Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Trzcinicy.
11. Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Piotrówce.
12. Doposażenie i modernizacja Domu Ludowego w Kuźnicy Trzcińskiej.
13. Równanie placu przy Domu Ludowym w Kuźnicy Trzcińskiej.
14. Modernizacja i remont budynku Trzcinica ulica Lipowa 6 (pomieszczenia KGW i schody).
15. Modernizacja i remont budynku Laski ulica Kępińska 16 (schody).
16. Malowanie elewacji Domu Ludowego w Aniołce Pierwszej.
17. Modernizacja obiektu komunalnego ulica Kępińska 16 (dokumentacja).

VIII. Ochrona środowiska:
1. Wspieranie procesu inwestycyjnego gazu ziemnego.
2. Wdrożenie działań związanych z usuwaniem azbestu- etap XII.
3. Wdrożenie działań związanych z usuwaniem folii rolniczych.
4. Kontrole gospodarstw domowych w zakresie stosowanych materiałów grzewczych.
5. Wdrożenie działań związanych z zagospodarowaniem opon rolniczych.
6. Wspieranie działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w tym programu „Czyste powietrze”.
7. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Trzcinica (SUW Laski, SUW Trzcinica, Hydrofornia Teklin).

IX Bezpieczeństwo mieszkańców:
1. Rozbudowa garażu OSP Trzcinica (etap końcowy).
2. Budowa garażu OSP Aniołka Pierwsza (etap końcowy).
3. Zakup przyczepy do transportu wody.
4. Lekki samochód pożarniczy OSP Laski.
5. Budowa budynku garażu dla pojazdów straży pożarnej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w Piotrówce (dokumentacja).
6. Zakup defibrylatora samochodowego OSP Piotrówka.
7. Zakup wyposażenia zaplecza socjalnego w garażu OSP Trzcinica.
8. Doposażenie OSP Wodziczna.
9. Doposażenie OSP z terenu Gminy Trzcinica.