Skarbnik Gminy Trzcinica mgr Aleksandra Jokiel

ul. Jana Pawła II 47
63 – 620 Trzcinica
powiat kępiński
woj. wielkopolskie

Do zadań Skarbnika należy, ktory jest jednocześnie kierownikiem referatu finansowego należy w szczegolności:

1) kierowanie praca Referatu Finansowego,

2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązkow w zakresie rachunkowości,

3) nadzor merytoryczny nad pracą Referatu Finansowego,

4) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy,

5) sporządzanie sprawozdań finansowych,

6) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

7) opracowywanie projektu budżetu,

8) wykonywanie czynności zgodnie z zakresem czynności i upoważnieniem wydanym przez Wojta.