Składy osobowe Stałych Komisji Rady Gminy Trzcinica

Komisja Skarg Wniosków i Petycji:

1. Kazimierz Bednarek

2. Barbara Maruszka – Bednarek

3. Mateusz Oleś – zastępca przewodniczącego

4. Edward Skiba

5. Janusz Żłobiński – przewodniczący

 

 

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych

1. Barbara Maruszka – Bednarek – przewodniczący

2. Stanisław Maryniak

3. Irena Perlitius

4. Zygmunt Podejma

5. Janusz Żłobiński

 

 

Komisja Rozwoju i Rolnictwa

1.Kazimierz Bednarek

2. Grzegorz Hojka

3. Krzysztof Ostrowski – przewodniczący

4. Zygmunt Podejma

5. Edward Skiba

6. Krzysztof Waloszczyk

 

 

Komisja Budżetu i Finansów

1. Anna Bartkowiak – przewodniczący

2. Grzegorz Hojka

3. Mateusz Oleś

4. Łukasz Wielgosz

5. Danuta Parzonka

6. Irena Perlitius

7. Krzysztof Waloszczyk