Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy :
1) Anna Bartkowiak
2) Danuta Parzonka – zastępca
3) Krzysztof Ostrowski
4) Łukasz Wielgosz – przewodniczący
5) Franciszek Tomalik