Dane pracowników urzędu

Wójt Gminy Trzcinica
Grzegorz Hadzik

Sekretarz Gminy Trzcinica
Renata Ciemny

Skarbnik Gminy Trzcinica
Aleksandra Jokiel

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności
Joanna Gatner

REFERAT ORGANIZACYJNY
Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Trzcinica
Renata Ciemny

stanowisko ds. kultury, promocji i spraw organizacyjnych
Anna Rosielewska – Bielińska

stanowisko ds. działalności gospodarczej, kadr i zdrowia
Katarzyna Parzonka

stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej, oświaty i promocji
Katarzyna Kuboszek

stanowisko ds. funduszy pomocowych, kultury, sportu
Dawid Gościniak

stanowisko ds. wojskowych, obronnych, obrony cywilnej oraz obsługi informatycznej
Roman Jokiel

REFERAT ROZWOJU I ŚRODOWISKA
Kierownik referatu
Justyna Muszalska

stanowisko ds. infrastruktury i mienia
Ilona Różniecka

stanowisko ds. inwestycji, rozwoju i zamówień publicznych
Lilla Ostrowska

stanowisko ds. inwestycji
Łukasz Jokiel

stanowisko ds. ochrony środowiska
Marta Pieles

stanowisko ds. opłat lokalnych – Paulina Maryniak

REFERAT FINANSOWY
Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Trzcinica
Aleksandra Jokiel

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Anna Rachlok

stanowisko ds. księgowości budżetowej
Patrycja Jokiel

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Natalia Wolniak

stanowisko ds. księgowości podatkowej
Renata Pindor

stanowisko ds. księgowości budżetowej i kasy
Natalia Wawrzyniak