Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smardze. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe “INKADRO” Sp. Z.o.o. Wartość prac to 259 174, 23 złotych z czego 75 000 złotych to dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku. W pierwszej połowie tego roku wybudowano w tym rejonie wodociąg za kwotę 79 377 złotych brutto. Powyższe zadania związane są z uzbrojeniem terenu, na którym powstaje nowa zabudowa mieszkaniowa.