20 września 2023 roku Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował Gminę Trzcinica o dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 6PGR/2023/PolskiLad na realizację inwestycji: „Wysportowani i wolni od uzależnień”. Wartość pozyskanego dofinansowania to 1 470 000 złotych . W ramach zadania wykonana zostanie pełnowymiarowa płyta wraz z ogrodzeniem, bramkami, piłkochwytami oraz strefą workout na stadionie w Laskach. Ponadto przeprowadzenie modernizacji byłego budynku posterunku w Laskach na potrzeby Punktu Profilaktycznego. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie postępowania zakupowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy.