Logotyp z napisem czyste powietrze zdrowy wybór

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze”
ul. Jana Pawła II 47
63-620 Trzcinica
tel. (62) 78 15 010/011
kom. 603 301 605 lub 607 922 601

CEL PROGRAMU

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

DLA KOGO?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych budynków jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

NA CO?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotychczasowe podsumowanie programu w Gminie Trzcinica:

  • Liczba złożonych wniosków: 148*
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 85*
  • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji (zł): 1 315 810,29*

*dane od początku trwania programu do 30 czerwca 2023 r.

Więcej informacji o programie na stronie internetowej: www.czystepowietrze.gov.pl